buitenom passeren van een grote groep

Buitenom passeren bij shorttrack
Vrije vertaling van ‘The Outside Pass’ door Susan Ellis 

Shorttrack is een spel van strategie en tactiek. De shorttracker moet goed geoefend zijn in het passeren aan de binnenzijde en in het passeren aan de buitenzijde van de tegenstander(s). Uiteraard moeten ze de situatie herkennen wanneer, welke manier te gebruiken is.

Te vaak is de shorttracker gefocust op het passeren aan de binnenzijde, terwijl er geen ruimte is. Ze komen klem te zitten achter de tegenstander of erger nog worden gediskwalificeerd in verband met een fout. Buitenom passeren is bij relatief lage snelheden bijna overal op de baan eenvoudig uit te voeren, maar bij hoge snelheden vereist dit nauwkeurige plaatsing op de baan, timing en goede snelheid van uitvoering.

Er zijn drie vormen van buitenom passeren:

- buitenom passeren van een grote groep (4 of meer);
buitenom passeren van een kleine groep (2 à 3) op het rechte stuk;
- buitenom passeren van 1 tegenstander bij het ingaan van de bocht.

De plaatsing en uitvoering van elke vorm van passeren is zeer verschillend. Hieronder volgt de beschrijving van het buitenom passeren van een grote groep. De andere 2 vormen van buitenom inhalen staan op andere subpagina's.

Buitenom passeren van een grote groep

Het buitenom passeren van een grote groep, hoewel niet onmogelijk bij hoge snelheden, is zeer moeilijk. De juiste set up, de timing en de uitvoering zijn erg belangrijk.
Het passeren wordt meest uitgevoerd in de bocht, maar afhankelijk van de snelheid, het aantal te passeren tegenstanders kan het nodig zijn dat er wordt gestart op het rechte stuk voor het ingaan van de bocht. 

 1. De versnelling moet worden ingezet aan het einde van de voorlaatste bocht (de bocht voorafgaand aan de bocht waarin het passeren gaat plaatsvinden, pos.nr.1). Wanneer de snelheid van de concurrentie erg hoog is zal er zelfs gestart moeten worden bij het ingaan van de bocht in plaats van bij het uitkomen van de bocht;
 2. Bij het passeren van het laatste blokje in de voorlaatste bocht is de positie rechtsachter de eerste tegenstander in de rij (pos.nr.2);
 3. Op het rechte stuk wordt hard doorversneld, de laatste in rij wordt bij het eerste blokje van de bocht ingehaald (pos.nr.3) Wanneer de snelheid zeer hoog is kan het zijn de eerste tegenstander in rij al op de start/finish lijn wordt ingehaald;
 4. In de bocht moet zo hard mogelijk doorversneld worden tot het middelste (apex of top) blok. Daarbij moet er dicht op de rechter schouder van iedere tegenstander gereden worden. Bij het top blok moet de 2e in de rij zijn ingehaald en is de positie naast de volgende tegenstander (pos.nr.4);
 5. Bij het vijfde blok wordt de laatste tegenstander ingehaald. Het is belangrijk de eerste schaatser niet te snel in de bocht in te halen. De tegenstanders horen en voelen, dat er wordt ingehaald en kunnen dan ook in de bocht accelereren, waardoor de inhaalmanoeuvre mislukt. Wacht dus met versnellen totdat de focus van de groep is verplaatst naar het rechte stuk licht en ga vol versnellen bij blok 5 of 6 in de bocht voor de ‘inhaalbocht’ (pos.nr.5).

  passeren groete groep
  Buitenom passeren van een grote groep kort samengevat:

  Pos 1:  inzetten versnelling;
  Pos 2: Doorversnellen positie rechts achter de eerste tegenstander;
  Pos 3: Inhalen eerste tegenstander bij ingaan van de bocht;
  Pos 4: Bij middelste blok 2e tegenstander ingehaald, positie zo dicht mogelijk naast de rechter schouder tegenstanders;
  Pos 5: Laatste tegenstander inhalen bij het uitkomen van de bocht (laatste blok)
 6. Het buitenom passeren van een grote groep is een prima manier om te proberen weg te rijden van de groep indien deze op een rustige manier de rondes rijden, De wijde baan en het agressief aansnijden van de bocht geeft voldoende snelheid om een gat te slaan. Wanneer het slaan van een gat (wegrijden) niet de bedoeling, dan is het van belang gelijk na het passeren voor de groep gaan rijden op dezelfde rustige manier als de groep had voordat de inhaal manoeuvre plaats vond. Wanneer je een gat slaat dan denken de tegenstanders dat er iemand probeert weg te rijden en zetten de versnelling in. Het is ook belangrijk om zo stil mogelijk te passeren. Wanneer er teveel geluid wordt gemaakt bij het passeren van de eerste tegenstanders zal de kop van de groep weten dat er iemand probeert in te halen. Ze kunnen dan gewoon iets versnellen en dan is de inhaal manoeuvre mislukt.

  Veelgemaakte fouten bij deze passeerbeweging zijn:
  ·    Te laat starten met de versnelling. Er is dan te weinig snelheid om bij het 5 of 6e blok de hele groep gepasseerd te zijn. De schaatser zit dan opgesloten aan de buitenkant. Het kan zelfs vervelende consequenties hebben wanneer de groep bij het uitkomen van de bocht naar buiten uitwaaiert;
  ·    Te vroeg starten met de versnelling. Bij het ingaan van de bocht zit je al naast de eerste concurrent. De hele groep zal dan de bocht uit gaan versnellen en ook hier eindig je aan de buitenkant;
  ·    Niet genoeg versnellen bij het ingaan van de bocht. Om de snelheid te hebben om bij het uitkomen van de bocht te passeren moet je hard genoeg versnellen bij het ingaan van de bocht.

Oefeningen
Passeren grote groep (uitgevoerd met 4 of 5 shorttrackers) Iedere halve ronde start de laatste in de laatste in de groep de passeerbeweging. Met een groep van 5 is dus na 2,5 ronde iedereen aan de beurt geweest. Totaal 20 rondes tegen 75% van de maximum snelheid. Belangrijk is dat de groep zeer dicht bij elkaar blijft (geen gaten tussen de rijders)